ยูนิฟอร์ม

6 ข้อดีของ “ยูนิฟอร์ม” ที่สำคัญต่อองค์กรและตัวคุณ

 1. ให้ความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน

 2. ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี

 3. สร้างความเป็นเอกลักษณ์

 4. สร้างความเท่าเทียม

 5. มีความคล่องตัวในการทำงาน

 6. ได้ประชาสัมพันธ์องค์กร 

 

 

 

Visitors: 3,323,727